Opthema Teknoloji

YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ

Yazılım kalitesi kavramını bir çok alt başlık ile ele alarak uyguladığımız çözümler sayesinde müşteri memnuniyetini maksimumda tutma misyonundayız.

Kod Kalitesi

Yazılımın kalitesi, yazılımın çözmeye çalıştığı problemlerin başarı derecesi olarak görülebilir. Kod kalitesini ölçümleyebildiğimiz hizmetler ile gereksinimlerin karşılanma başarısını görmüş oluruz. Aynı zamanda ileride oluşabilecek prestij kaybı ve maliyetlerin de önüne geçmek hedeflenmektedir.

Yük Optimizasyonu

Yüksek erişim altında çalışan uygulamaların performansının sürekli kalite standartlarında olabilmesi için yaşanacak problemleri öngörmek gerekmektedir. Bu anlamda uygulamanın, kod, mimari ve yazılım altyapı düzenlemeleri yapılandırılmaktadır. .

Test Hizmetleri

Kullanılmakta olan veya Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü sürecinde olan yazılım projelerinin/ürünlerinin son kullanıcıya minimum hata, maksimum performans, fayda, kolaylık ve verimlilik sağlamasını kolaylaştıran hizmetleri içermektedir.

DevOps Hizmetleri

Uygulama yaşam döngüsü içerisinde ekiplerin birlikte verimli çalışması için gerekli süreçlerin tasarlanması ve araçların yapılandırılması sağlanır.

Yüksek Erişebilirlik

Online olmanın getirdiği zorunluluklardan biri olan yüksek erişilebilirlik, kurumsal firmaların uygulamalarında olmazsa olmaz olarak ele aldığı bir konudur. Bu anlamda Yüksek Erişilebilirlik hizmeti, her zaman anlık çalışabilme esnekliği sağlayacak çalışmaları kapsamaktadır.

YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ ALANINDAKİ HİZMETLER VE ÇÖZÜMLER

Uygulama Kod Kalite Kontrolü

Kodun kalitesini en basit ölçme yöntemi müşteriden, geliştiriciden, testçiden veya kullanıcıdan gelen feedback’lerdir. Fakat bunların yanı sıra bu hizmeti sağlamak için kullandığımız teknikler; Kod yazım standartları, kodun yol açtığı güvenlik açıkları, kodun anlaşılabilir olması gibi metriklerdir. Bu hizmet ile yazılımın yaşam süresi boyunca maksimum kalitede olması hedeflenmektedir.


Yük Testi ve Dengeleme

Yazılım uygulama sistemleri, teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması ile birçok uygulamanın temel ve değişmez bir parçası haline gelmiştir. Bu durum her alanda olumlu sonuçlar getirmesi ile birlikte bazı teknolojik problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bu sorunların en önemlisi sistemlerde ortaya çıkan performans sorunlarıdır.

Yazılımda performans; belirlenmiş şartlar altında, tanımlanan görevi, gösterilen süre içerisinde eksiksiz bitirilmesine bağlıdır.

Bu hizmette, yazılım uygulamalarındaki performans sorunu ve kaynağının hangi nedenlerle ortaya çıktığı detaylı analizler ve yük/stres testleri sonucu ortaya çıkarılacaktır. Bulguların çözümleri ve performans arttırıcı yük dengeleme yapıları üretilmektedir.


Kullanılabilirlik Testi

Kullanıcı Deneyimi’nin bir parçası olan Kullanılabilirlik Testi, uygulamalarımızın fonksiyonel anlamda çalışıp çalışmadığıyla ilgilenmekten ziyade, doğru çalıştığı varsayılan ürünün kullanıcıları tarafından ne kadar doğru, ne kadar güvenilir ve ne kadar rahat kullanıldığı ile ilgilenir.

Tamamen kullanıcı odaklı olan bu çözüm, uygulamanın gerçek kullanıcı potansiyeli ile laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Önce uygulamayı uçtan uca tanır, iş hedefini öğrenir, kullanıcı potansiyelini analiz eder, iş hedefine yönelik senaryolar oluşturur ve moderatör eşliğimde testlere başlarız.

Bu teknik sayesinde müşterimize, iş hedefleri ile potansiyel kullanıcısının doğru noktada buluşup buluşamadığı cevabını testlerde topladığımız verileri analiz ederek, video ve ekran kayıtları ile birlikte raporluyoruz.


Fonksiyonel Test

Fonsiyonel testler kapsamında yaptığımız kontrollerde, ürünün kendisinden beklenen işlevsellikleri eksiksiz bir şekilde taşıdığından, iş kurallarına uygun şekilde çalıştığı ve iş ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığından emin olarak ürünün güvenilirlik seviyesini artırmaktayız.


Test Otomasyonu

Sık yapılan fonksiyonel testleri scriptler haline dönüştürerek yeniden kullanılabilir testler elde etmekteyiz. Bu sayede testlerin daha az kaynakla, kişiden ve ortamdan bağımsız olarak çok daha hızlı şekilde koşturulmasıyla daha güvenilir sonuçlar elde etmekte ve test maliyetlerini düşürmekteyiz.


Veri Madenciliği / Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Projeleri

Başarılı bir operasyonun başlangıç noktası doğru tanımlanmış bir servis kataloğudur. BT’nin kendi içinde operasyonları nasıl yürüteceği, son müşteriye sağladığı hizmetleri hangi şartlarda ve nasıl sunacağı gibi bir çok konunun başlangıcıdır. Aynı zamanda BT servis organizasyonlarının gereksinimi olan “BT Hizmet Yönetimi” aracı, servis kataloğundaki bilgiler sayesinde geliştirilmektedir. Operasyon mimarisindeki destek çalışanları ise hizmet yönetim aracındaki kurallara göre hizmet vermektedir. Dolayısıyla Servis Kataloğu süreci, insan ve teknoloji bileşenlerinin çalışması için gereken ön koşuldur. Opthema kurumunuzun Servis Kataloğu’nu oluşturur, günceller, BT Servis Yönetimi aracına giydirilmesine ve insanlar tarafından kullanılmasına (kültür değişimi) destek olur.


DevOps

DevOps çözümü ile, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery kavramlarındaki Development, Build, Release, Test, Deploy gibi adımların uygulanması ile yazılım geliştirme süreçlerindeki takımların efektif çalışmaları ve ekiplerin iş birliği içerisinde süreçlerini mümkün olduğunca otomatik bir şekilde yönetmesi mümkün olmaktadır.


Kesintisiz Uygulama Çözümleri

Teknolojik çözümlere bağlı olan süreçlerimizin, uygulamalarımızın kullanıcı ile kesintisiz olarak buluşmasını sağladığımız çözümdür. Bu hizmet ile altyapı ve uygulama mimarilerinde yapılan minimum maliyetli çalışmalar sayesinde uygulamanın her an ve her türlü koşulda kesintisiz bir şekilde erişilebilir olması sağlanmaktadır..