Opthema Teknoloji

İHA ÇÖZÜMLERİ

IHA projelerinizde IHA’nın fiziksel tasarım, sağlıklı uçuş sağlama, izleme ve denetleme görevleri, haritalama gibi bir çok ihtiyacınızda Opthema Teknoloji çözümlerinden faydalanabilirisiniz.

İHA BİLEŞENLERİ

Optimum IHA tasarımı, Uçuş kontrolörü, Yer İstasyon yazılımı seçilimi gibi danışmanlık hizmetlerinin yanısıra uçuş güvenliği ve hedef sağlama doğruluğu için IHA ve bileşenleri tasarlama danışmanlığımızdan faydalanabilirsiniz.

İZLEME VE DENETLEME

Opthema Teknoloji IHA çözümleri zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Kısa sürede daha fazla verinin eskisinden daha iyi veri kalitesi ile elde edilmesine olanak sağlar. Erişilmesi zor alanlara IHA ile kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir, düzenli olarak yapılması gereken incelemeleri otomatize edilebilirsiniz.

HARİTALAMA

IHA çözümlerimiz ile yüksek çözünürlükte ve hassasiyette veriler toplayarak çeşitli haritalama ve ölçme olanakları yakalayabilirsiniz. Özellikle erişilmesi güç alanlarda, hızlı ve maliyet avantajlı şekilde 3D topografik modelleme yapabilirsiniz.

İHA ve BİLEŞENLERİ

Optimum IHA tasarımı, Uçuş kontrolörü, Yer İstasyon yazılımı seçilimi gibi danışmanlık hizmetlerinin yanısıra uçuş güvenliği ve hedef sağlama doğruluğu için IHA ve bileşenleri tasarlama danışmanlığımızdan faydalanabilirsiniz.


Optimum IHA tasarımı

Projeleriniz için gerekli Optimum IHA tasarımı danışmanlığı Opthema Teknoloji tarafından sağlanmaktadır. İstenen uçuş süresi, kaldırılacak yük, kapalı alan uçuş gereksinimi, uçuş iklimi gibi noktalar değerlendirilerek en uygun motor, pil, çerçeve, uçuş kontrolorü ve ek donanımlara danışmanlığımızda karar verebilirsiniz.


Uçuş kontrolörü

Uçuş kontrolörü bir IHA’nın sinir merkezi gibidir. Günümüzün uçuş kontrol sistemleri, GPS, barometrik basınç sensörleri, ivme ve hız ölçüm sensörleri gibi birçok sensöre sahiptir. BU sensörlerin bileşkesinden sağlıklı uçuş hesaplaması verileri elde edilir.


Yer istasyonu (GCS – Ground Control Station)

Bir yer istasyonu, kablosuz bir telemetri ile UAV'nizle iletişim kuran, yeryüzünde çalışan bir yazılım uygulamasıdır . GCS, UAV’nin performansı ve konumu hakkında gerçek zamanlı veriler görüntüler ve "sanal kokpit" olarak görev yapabilir. Bir GCS ayrıca uçuş esnasında bir UAV'yı kontrol etmek, yeni görev komutları yüklemek ve parametreleri ayarlamak için kullanılabilir. Genellikle UAV kameralarından canlı video akışlarını izlemek için de kullanılır.


Nesneden kaçınma ve çarpışma önleme sistemi

IHA uçuşu esnasında karşılaşılabilecek nesnelerden kaçınmak ve olası çarpışmaları önlemek çok önemldir. Bu problem için de Opthema Teknoloji’nin geliştirdiği çözümler mevcuttur.


Güvenli iniş ve kalkış çözümleri

IHA’nın güvenli inişi ve kalkışı hem proje hem de çevre/insan sağlığı için önemlidir. Opthema Teknoloji tarafından geliştirilen yazılımlar ile projelerinizin isterlerine bağlı olarak zamanlanmış kalış, istenen noktaya iniş, duruma göre farklı noktalara iniş gibi problemler çözülmüştür.


Kapalı alan uçuş teknolojileri

Açık alanda faydalandığımız GNSS bilgileri kapalı alanda ya hiç çalışmaz, ya da yüksek hata payı ile çalışır. Kapalı alan uçuşu gerektiren projelerde Opthema Tenoloji danışmanlığı ile ilerleyebilirsiniz.

İZLEME ve DENETLEME

Teknik tesisler ve binalar, örneğin köprüler veya dolgu barajları katı denetim ve güvenlik yönetmeliklerine tabidir, bu nedenle düzenli denetime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu incelemeler için veri edinimi genellikle büyük zaman ve finansal harcamalarla sağlanabilmektedir.

Opthema Teknoloji IHA çözümleri zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Kısa sürede daha fazla verinin eskisinden daha iyi veri kalitesi ile elde edilmesine olanak sağlar. Erişilmesi zor alanlara IHA ile kolay ve hızlı bir şekilde erişilebilir, düzenli olarak yapılması gereken incelemeleri otomatize edilebilirsiniz.

Veriler, bakım çizelgeleme ve bütçeleme için, her denetimle birlikte saklanabilir ve karşılaştırılabilir.

Kullanım alanlarından bazıları şu şekildedir;

  • Baz istasyonları
  • Güç hatları
  • Tren yolları
  • Köprüler

HARİTALAMA

IHA çözümlerimiz ile yüksek çözünürlükte ve hassasiyette veriler toplayarak çeşitli haritalama ve ölçme olanakları yakalayabilirsiniz. Özellikle erişilmesi güç alanlarda, hızlı ve maliyet avantajlı şekilde 3D topografik modelleme yapabilirsiniz. Haritalama için bu çözümün en önemli avantajlarından biri de sahada bulunan insan ve iş makinelerinin çalışmalarını engellemeden gerçekleşmesidir.


İnşaat alanları izleme

IHA çözümlerimiz sayesinde günlük ve haftalık IHA uçuşları ile inşaat alanlarının ilerlemesi takip edebilirsiniz. İnşaat depolama ve kazı alanlarının hesaplanması, değerli varlık takibi, kütle-yığın ölçümlenmesi gibi çalışmaları otomatize edebilirsiniz.

Çözümlerimiz, sahadan topladığınız yüksek hassasiyetleri verileri 3D modelleme ve çizim uygulamalarınıza aktarmaya da izin vermektedir.


Toprak dolgu alanları denetim ve ölçümleme

IHA çözümlerimizin bir diğer hizmet alanı ise düzenli depolama alanları, çöp döküm alanları gibi özellikle insan erişiminin riskli ve zor olduğunu dolgu alanlarıdır. Malzemenin hacminin hesaplanması, bölgenin alanının hesaplanması, kullanılacak sensörler ile olası gaz, zehirli madde risklerinin tespit edilmesi IHA çözümlerimizin kapsamındadır.

Toprak dolgu alanlarının denetimi için de IHA çözümlerimizden faydalanabilirsiniz.


Kütle ve yığın ölçümleme

Arazide bulunan üretilen, atık olarak oluşan ya da depolanan malzemeye ilişkin kütle, hacim, yoğunluk hesaplanması IHA çözümlerimizin kapsamındadır. Bu hesaplamaların dışında malzeme sayımı da yapılabilmektedir.

Bu hesaplamalar, var olan envanterin denetimi için kullanılabileceği gibi iş gücü planlaması için de girdi olarak kullanılabilmektedir.


Maden kaynakları hesaplama

Dijital kameralara, lidar ve lazer tarayıcıları ile donatılmış IHA çözümlerimiz ile yüksek çözünürlükte hava görüntüleri elde edilerek maden sahaları için önemli veriler toplanır. Bu verilerle maden tahminleri yapmak, bozulma ve stok eksilmelerini hesaplamak ve zemin yüzeyi hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir.

IHA’lar ulaşılması tehlikeli bölgelere, klasik ekipmanla erişimin zor olduğu bölgelere hızlı ve maliyet avantajlı çözümler sunar.