Opthema Teknoloji

VERİ YÖNETİMİ

Veri yönetimi, verilen doğru bir yapıda tutulmasını, performanslı bir şekilde yönetilebilmesini ve hiçbir kesintiye uğramadan anlık olarak erişilebilmesini sağlayan çözümleri barındırır. Doğru yapılandırılan bir veri yönetimi mekanizması sayesinde şirket karar alıcılarının etkin kararlar alabilmelerini sağlayan çözümler sunulabilmektedir.

Data Platform (Veri Platformu)

Kurumların veri tabanlarının yönetimsel işlevlerinin yerine getirilmesi, veri tabanı tasarımı yapılması, veri tabanı performans çalışmalarının yapılması ve veri tabanı güvenliği gereksinimlerinin karşılanması konularında çözümler geliştirilen alandır. Aynı zamanda veri tabanı sistemleri için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan olan yüksek erişilebilirlik ve felaketten dönme senaryolarının şirket kaynakları ile en optimum şekilde uygulanması, veri tabanı denetimi, veri tabanlarının izlenmesi, hataya sebep olan durumların tespit edilmesi ve düzenli bakımlarının yapılması da sunulan çözümler içerisinde yer almaktadır.

Veri platformu alanında yapılan çalışmalar kapsamında ilişkisel veri tabanı sistemlerine ek olarak ilişkisel olmayan ya da yarı ilişkisel sistemler olarak nitelendirilen NoSQL veri tabanı yapıları, Big Data çözümleri ve Microsoft’un bulut platformu olan Microsoft Azure çözümü de yer almaktadır.

Business Intelligence (İş Zekası)

Şirketlerin ihtiyaç duydukları veri modellerinin tasarımının yapılması ve karar alıcıların efektif bir şekilde kullanabilmek için ihtiyaç duydukları raporlama sistemlerinin tasarlanması en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

İş ihtiyaçlarına uygun veri ambarı tasarımının yapılması, ETL süreçlerinin tasarlanması ve çok boyutlu veri modelinin oluşturulması işlemleri ile hem kurumsal raporlama sistemlerinin ayağa kaldırılması hem de son kullanıcılar için kendi raporlarını kendileri oluşturabilecekleri self-service BI altyapısının kurgulanması sağlanabilmektedir.

Data Science (Veri Bilimi)

Veri bilimi alanında yapılan çalışmalar kapsamında IoT çözümleri, veri madenciliği/makine öğrenmesi (machine learning) projeleri, çok büyük miktarda ve hızlı bir şekilde stream olarak akan verinin analiz edilmesi ve gerçek zamanlı olarak raporlanması ihtiyacının karşılanması, NoSQL ve Big Data projeleri sunulan çözümler arasında yer almaktadır.

VERİ YÖNETİMİ ALANINDAKİ HİZMETLER VE ÇÖZÜMLER

Veritabanı Yönetilen Hizmetleri (Database Managed Services)

Kurumların veritabanlarının yönetimsel hizmetlerinin yapılması, günlük izleme ve bakım rutinlerinin yerine getirilmesi, veritabanlarında oluşabilecek hatalara karşı önlemlerin alınması ve uygulanması, veritabanı güvenliği, denetimi ve yüksek erişilebilirlik çözümlerinin uygulanması gibi işlemleri kapsayan hizmetlerdir. Opthema, bünyesinde veritabanı yöneticisi (DBA) barındırmayan kurumlara uçtan uca veritabanı yönetimsel hizmetlerini sunarak bu alandaki eksikliklerini gidermelerine yardımcı olur.


Veritabanı Sağlık Taraması (Health Check)

Şirketlerin veritabanlarında oluşan performans sorunlarının tespit edilmesi ve oluşabilecek hatalara karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gibi ihtiyaçlar için Opthema olarak veritabanı sağlık taraması hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetimiz ile birlikte veritabanında oluşan sorunların tespit edilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi sağlanmakta, elde edilen sonuçlar ve önceliklendirilmiş bir şekilde sunulan çözüm önerileri bir rapor halinde ilgili kurum ile paylaşılmaktadır.


Veritabanı Performans Artırma (Performance Tuning)

Veritabanı sistemlerinin rutin bakım işlemlerinin yapılması ve doğru konfigürasyonlar ile kurgulanması performanslı bir şekilde işleyişini sürdürebilmesi için çok önemlidir. Opthema, şirketinizdeki veritabanı performansının artırılması hizmetini etkin bir şekilde sağlar ve aynı performans sorunlarının tekrar yaşanmaması için root-cause analizi yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.


Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Dönme Senaryoları (High Availability & Disaster Recovery)

Günümüzde şirketlerin hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve olası bir felaket senaryosunda en hızlı ve kayıpsız bir şekilde tekrar hizmetini devam ettirebilir hale gelmesi çok önemlidir. Bu kapsamda Opthema, veritabanı sistemleriniz için en optimum yüksek erişilebilirlik çözümlerinin ve felaketten dönme senaryolarının uygunlanmasını sağlar.


Veritabanı Güvenliği ve Denetim Hizmetleri (Security & Auditing)

Veri bir kurumun en önemli kaynağıdır ve etkin bir şekilde güvenliğinin sağlanması ve yönetilmesi gerekir. Veritabanında hangi veriye kimlerin hangi seviyede erişim yetkilerinin olacağının belirlenmesi, veritabanı erişimi denetimlerinin yapılması (auditing) ve gizliliği önemli olan veriler için en uygun veri şifreleme mekanizmasının uygulanması gerekmektedir. Opthema, veritabanı güvenliği ve denetimi hizmetleri ile bu ihtiyaçlar uçtan uca sağlanabilmektedir.


Veritabanı Versiyon Yükseltme ve Taşıma Hizmetleri (Upgrade & Migration)

Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu birçok sistemde olduğu gibi veritabanı sistemlerinde de her geçen gün yeni sistemler çıkmakta ve kullanılmakta olan sistemlerin güncel versiyonları yayınlanmaktadır. Opthema olarak şirketinizde kullanılmakta olan veritabanı sistemlerinin verisyon yükseltme (upgrade) çalışmaları ve diğer sistemlere taşıma (migration) hizmetleri sunulmaktadır.


Veri Ambarı Tasarımı ve Uygulanması (Datawarehouse Design & Implementation)

Şirketlerin iş zekası uygulamalarının geliştirilmesinde en önemli katman doğru bir veri ambarı tasarımının yapılmasıdır. İş ihtiyaçlarını karşılayacak etkin bir veri ambarı tasarımı, hem veri modellemesinin hem de raporlama çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Opthema, ihtiyaçlarınıza uygun veri ambarı tasarımının yapılması ve uygulanması hizmetini sunmaktadır.


Veri Aktarım Süreçleri ve Performansı Artırma Hizmetleri (ETL Implementation & ETL Performance)

Şirketlerin veritabanı ve veri ambarı sistemleri için veri aktarım (ETL) süreçleri oldukça önemlidir. Veri kaynaklarından verilerin alınması, gerekli dönüşüm işlemlerinin yapılması ve hedef sistemlere aktarılması işlemlerini kapsayan ETL süreçlerinde yaşanabilecek bir olumsuzluk tüm sisteme yansımaktadır. Opthema, ihtiyacınız olan ETL süreçlerinin tasarımı ve uygulanmasını sağlamakta, var olan ETL süreçlerinizdeki performans problemlerini ele alarak gerekli çözüm hizmetlerini sunmaktadır.


Veri Kalitesini Artırma Hizmetleri (Data Quality & Master Data Management)

Veritabanında tutulan verilerin doğruluğu hem şirketin işleyişi açısından hem de iş zekası uygulamalarının tutarlılığı ve etkin karar mekanizmasının yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Güzümüzde birçok veritabanı sisteminde doğru ve tutarlı olmayan veriler bulunmakta ve veri tekrarı sorunu ile karşılaşılabilmektedir. Opthema, veri temizleme çalışmalarının yapılması, veri kalitesini artırma çözümlerinin uygulanması ve verilerin merkezileştirilmesi hizmetlerini sunabilmektedir.


Veri Modelleme Hizmetleri (Data Modeling & OLAP Cube Designing)

İş zekası uygulamalarında veri modelleme aşaması etkin ve performanslı bir sistemin ortaya çıkması için çok önemli bir katmandır. Gerek iş ihtiyaçlarını karşılayan hesaplamaların yapılması gerekse de raporlama ve analiz sistemlerinin veri kaynağı görevinin yerine getirilmesi açısından OLAP Cube tasarımı oldukça kritiktir. Opthema, iş ihtiyaçlarınıza uygun veri modelleme çalışmalarını uygulayarak sizler için uygun çözümler hizmetlerini sunmaktadır.


Kurumsal Raporlama Sistemleri (Enterprise Reporting Systems - DSS)

Kurumunuz içinde etkin bir raporlama sisteminin bulunması hem işleyiş açısından hem de etkin kararlar alınması açısından oldukça önemlidir. Hem iş birimlerinin kullanmakta olduğu standart raporlar hem de yöneticilerin kullanmakta olduğu karar destek sistemlerinin merkezi bir sistemde tutulması şirketlere birçok fayda sağlamaktadır. Opthema, ihtiyacınız olan kurumsal raporlama ve karar destek sistemlerinin uygulanması konusunda gerekli hizmeti sunabilmektedir.


Self-service BI Hizmetleri)

Var olan kurumsal raporlama sistemlerindeki standart raporlar iş birimlerinin istediği kırılımda ve özellikte olmayabilir. Böyle durumlarda iş birimi istenilen analizi yapabilmek için IT biriminden destek istemekte ve ihtiyacı olan verinin kendisine verilmesini talep edebilmektedir. Opthema tarafından sunulan self-service BI hizmetleri ile hem iş birimleri ihtiyacı olan veriye daha hızlı bir şekilde erişerek sürükle-bırak yöntemiyle istediği analizi yapabilir hale gelmekte hem de IT birimleri üzerinde oluşan bu ek talepler azaltılarak iş yükü hafiflemektedir.


Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği (Machine Learning & Data Mining)

Şirketlerin günümüzde en önemli beklentilerinden biri geleceğe yönelik tahminlemelerin yapılması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıdır. Opthema, var olan verilerinizi Machine Learning ve Data Mining algoritmaları ile işleyerek geleceğe yönelik belirsizliklerin giderilmesini ve etkin tahminlerde bulunarak doğru kararlar alınmasını kolaylaştırmaktadır.


NoSQL ve Big Data Çözümleri

İlişkisel veritabanı sistemleri hala dünyada en yaygın kullanılan sistemlerin başında gelse de günümüzde gerek verinin büyüklüğü gerekse de verinin yapısı gereği bazı ihtiyaçlara cevap verememektedir. Opthema, verinizin yapısına ve büyüklüğüne göre ihtiyacınız olan NoSQL ve Big Data çözümlerini uygulayarak uçtan uca veri hizmeti almanızı sağlamaktadır.


Yüksek Miktarda Hızlı Akan Verinin Analizi ve Anlık Raporlanması (Streaming & Real-time Reporting)

Günümüzde iş zekası uygulamaları ile geçmişe yönelik özet raporlar alınabilmekte ve gerekli durumlarda da canlı sistemlerden anlık raporlar ile birleştirilerek iş ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ancak çok yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde stream olarak gelen verilerin anlık analizlerinin yapılabilmesi ve anlık olarak raporlama ve uyarı sistemlerinin uygulanması için farklı çözümler gerekmektedir. Microsoft Azure servisleri ile bu ihtiyacı karşılayabilecek çözümlerin uygulanması Opthema tarafından sağlanabilmektedir..


Internet of Things (IoT) Çözümleri

Günümüzde bir çok sistem ve cihaz artık birbiri ile etkileşim halinde çalışmakta ve cihazlar bu haberleşme sayesinde birbirlerini yönetebilmektedir. Bu kadar büyük bir sistemde verilerin yönetilmesi, analizlerinin yapılması ve anlık raporların oluşturulması ihtiyacı giderek artmaktadır. Opthema, IoT cihazlarınızın ürettiği verilerin elde edilmesi ve gerekli analiz/raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hizmetini sağlayabilmektdir.