Opthema Teknoloji

İK YÖNETİMİ

Yüksek teknolojili alt yapıya ve kullanıcı dostu ekranlara sahip "TAS" ile uçtan uca Human Capital Management... Bu ürün Ar-Ge aşamasındadır.Günümüzde şirketlerin birçok departmanında gözlemlenen şekil ve içerik değişikliği uzun zamandan beridir IK departmanlarında da gözlenmekte ve klasik personel yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimine dönüşmektedir. Bu hızlı değişim IK departmanını şirketlerin karar verme mercilerinde önemli bir unsur haline getirmiştir.

IK departmanları, stratejik, şirketin gidişatına yön veren bu kararları alırken teknolojiden daha fazla yararlanmak istemektedir. TAS bu amaçla son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş, son derece kullanışlı, kullanıcı dostu, görsel raporlara sahip, sadece IK verilerini tutmak ile kalmayan, aynı zamanda içerisindeki makine öğrenmesi algoritmaları ile geleceğe dönük tahminler yapan uçtan uca bir HCM (Human Capital Management) ürünüdür. IK’nın bu yeni misyonunda onun en güçlü yardımcısıdır.

İK YÖNETİM SÜRECİNDE TALENT ASSESSMENT SUITE

Performans Yönetimi

TAS Performans yönetimi, şirketinizin stratejisi ile çalışanlarınızın yetkinliklerini iş hedefleriyle bütünleştirmek için kullanılır.

360 Derece Değerlendirme

360 derece değerlendirme sistemimiz, çalışanların sahip olduğu yetkinlikleri kendisi ve onunla birlikte çalışanlar tarafından geri bildirim sağlayarak objektif bir şekilde yetkinlik kontrolünü en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. 90, 180, 270 derece olarak uygulanabilmektedir.

Dengeli Karne

Firmanızın vizyonuna değer katacak ve stratejilerine yön verecek bir yönetim aracıdır. Firmanızın misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülebilmesi için dengeli karne kullanılır. Yıllık veya belirlenmiş periyodlar da hazırlanan karneler hem şirket genelinin hemde tek tek çalışanların bu süreç botunca şirket stratejisine olan katkılarını ölçeklendirmeye olanak sağlar.

Yetenek Yönetimi

TAS Performans yönetimi, şirketinizin stratejisi ile çalışanlarınızın yetkinliklerini iş hedefleriyle bütünleştirmek için tasarlanmıştır.

Organizasyon Şeması ve Yetkinlik Envanteri

Pozisyonların veya çalışanın sahip olma belirlediğiniz yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek için kullanılır. Açık pozisyonun veya çalışanın minimum düzeyde hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini izleyebilmenizi sağlar.

Yetkinlik Hedeflendirme

Firmanızın hedefinde olan yetkinlikleri veya ileride hedefleyebileceği yetkinlikleri, kişi, iş birimi veya seviye bazlı olarak çalışanlarınız ile paylaşma imkanı sağlar. Bu hedefler direk olarak performsı etkilemeyeceği gibi kişisel gelişim hedefi olarakta verilebilir.

Kanıt Sunma

TAS yetkinlik yönetimi kendi içerisinde yetkinlikleri kanıtlandırmaya dayalıbir sistemdir. Bir yetkinlik uygulama içersindeki kanıt listesinden seçilen koşullara göre tamamlanabilir. Bu özellik, TAS Sınav modülü ile birleştirilebilir ve firma tarafından çalışana uygulanan sınavlar ile kanıtlar sağlanır.

Kariyer Planı

TAS yetkinlik yönetimi modülü içerisinde kariyer planları seviye bazlı olarak yetkinlikler ile birleştirilir. Her seviye organizasyon şemasında bir basamağı temsil etmektedir. Kariyer basamaklarını ve yetkinleşmek istenilen hedefleri kolay anlaşılır şekilde görselleştirir.

Çevirimiçi Mülakat

Online Mülakat

Mülakat işlemlerinizi internet ortamında yönetmenizi ve arşivlemenizi sağlamak için geliştirilmiştir. Online mülakat sistemi işe alım mülakatı, işten ayrılma mülakatı veya yetkinlik kanıtlandırma özellikleri için kullanılabilir. Performans yönetimi ile birleştirilerek uzak

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Tas Mülakat, yeni bir pozisyon başvurusunda, yetkinliklerinin takibi sağlamak için yetkinkinlik bazlı mülakat notlarını alınabileceği ve puanlanabileceği bir arayüze sahiptir.

Sınav – Anket – Online Eğitim

- Yekinlik bazlı Soru havuzu

- Online Sınav

- Güvenli Sınav

Yetkinlik bazlı soru havuzundan seçilerek oluşturulan sınavlar, işe alım, dengeli karne ve yetkinlik hedeflerinin kanıtı olarak kullanılır. Her hangi bir yetkinlik üzerinden seviye tespit sinavları organize edebilir veya personellerinizin kendini geliştirebilmesi için deneme sınavları yayınlayabilirsiniz.

Güvenli yetkinlik sınavı sertifika verilen veya özel kuralla sahip olan sınavlar için uygulanabilir. Katılımcıların sınav süreçleri kayıt altına alınarak inceleme yapılmasına olanak sağlar.

İşe Alım (Onboarding)

Pozisyonların veya çalışanın sahip olma belirlediğiniz yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek için kullanılır. Açık pozisyonun veya çalışanın minimum düzeyde hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini izleyebilmenizi sağlar. Tamamen otomatikleşmiş bir süreç sunar. İş ilanı sistemi, self-service insan kaynakları modülü ile birlikte kullanılarak aday önerileri alınabilir. Personeller iç ilanlara başvuru yapabilir, ödüllü ilanlar için aday sunabilirler.

Kısa Liste

İş ilanı başvurularındaki ilerleyiş, TAS içerisindeki Sınav ve Online Mülakat modülleri kullanılarak yetkinlik bazlı olarak kısa liste oluşturmaya olanak sağlar.

Self-Service İnsan Kaynakları

Personellerinizin insan kaynakları bilgilerine erişmek ve personel eylemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar. Personeller, kişisel hedeflerini, kariyer planı detaylarını, performans değerlendirme takvimini ve mevcut atanmış görevlerini takip edebilir. TAS içerisindeki diğer bütün modüller ile entegre çalışarak personeller ilgili olan süreçlerin bir çoğunu kağıt işinden kurtararak hızlı bir şekilde kullanılacak web ara yüzleri sağlar.

İnsan Kaynakları Analitiği

Belirli konularda en nitelikli bilgiyi analiz ederek alınan kararların en doğru şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Çalışan memnuniyeti ve verimliliği, işten ayrılma riski, eğitim planlamalarının amaçlarına ulaşması, performans verilerinin stratejik ve finansal veriler üzerindeki ilişkilerini detaylı olarak incelemenize olanak sağlar.