Opthema Teknoloji

İZLEME VE GÖZLEM SİSTEMLERİ

Opthema RTEST çözümünün bir diğer faydası ise mesleki kaza riski barındıran sektör ve çalışma alanlarında özellikle endüstriel inşaat ve fabrika ortamlarında işçilerin mevcut yerlerini kolayca izleyerek, istendiğinde alarmlar tetikleyerek olası iş kazası riskini azaltmasıdır.

İzleme Sistemleri

Opthema RTETS çözümü ile genellikle fazla sayıda çalışan bulunduğu açık alan çalışmalarında ciddi verimlilik artışı kazanılır. Opthema RTETS Yönetim Yazılımı ile proje ve iş parçalarında harcanan efor miktarı ve türü gerçekçi bir şekilde takip edilebilmektedir. Bu sayede projenin gerçek maliyeti hesaplanabilmekte ve proje tahminlemesi için önemli girdiler elde edilebilmektedir.


RTETS

Real Time Employee Tracking System

BLE özellikli Opthema rozetleri, kart vb donanım ile yöneticilerin iş gücünü daha iyi yönetmelerini ve doğru yetkinlikteki çalışanın doğru zamanda doğru yerde olup olmadığını denetler.

Opthema RTETS çözümü ile genellikle fazla sayıda çalışan bulunduğu açık alan çalışmalarında ciddi verimlilik artışı kazanılır.

Opthema RTETS Yönetim Yazılımı ile proje ve iş parçalarında harcanan efor miktarı ve türü gerçekçi bir şekilde takip edilebilmektedir. Bu sayede projenin gerçek maliyeti hesaplanabilmekte ve proje tahminlemesi için önemli girdiler elde edilebilmektedir.

Opthema RTEST çözümünün bir diğer faydası ise mesleki kaza riski barındıran sektör ve çalışma alanlarında özellikle endüstriel inşaat ve fabrika ortamlarında işçilerin mevcut yerlerini kolayca izleyerek, istendiğinde alarmlar tetikleyerek olası iş kazası riskini azaltmasıdır.


Daha Fazlası

RTATS

Real Time Asset Tracking System

Opthema RTATS çözümü ile tüm tesis ağ geçitleriyle etkin ve düşük maliyetle donatılır ve her değerli varlığın konumu gerçek zamanlı olarak büyük bir doğrulukla bilinir. Belirli alanların veya konumların içindeki ve dışındaki öğeleri izlemek için hızlı bir şekilde jeofiziksel alan oluşturabilirsiniz. Ayrıca her değerli varlık için ayrı ayrı olmak üzere GeoFence yaratılarak varlığın belirlenen ve yetkilendirilen alan dışında kullanılması ya da çıkarılması önlenir.

Bunun yanında, Opthema RTATS yönetim yazılımı ile varlık hareket eğilimlerini incelemek ve analizler yapmak için kullanılabilen hareket tarihçesi verileride elde edilir. Varlıkların lokasyon değişiklikleri, çalışma süreleri ve verimlilikleri raporlanabilir. Çalışanların web ve mobil ortamda, ihtiyaç duydukları varlıkların kolay ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlar. Tüm bunların, hızlı ve kolay kurulum ve düşük sahip olma maliyetiyle sağlanması RTATS çözümün en önemli avantajıdır.


Daha Fazlası

RTFTS

Real Time Face Tracking System

Opthema RTFTS çözümü ile başta perakende sektörü olmak üzere insan yoğun satış ve ziyaret alanlarında insan yüz, davranış ve duygu analizi yapılarak ilgili işletmeye katma değer yaratacak bilgiler sağlanmaktadır.

RTFTS çözümü ile başlıca kazanımlar şu şekildedir;

 • • Müşteri ya da Ziyaretçi sayısı ve zaman bazlı analizi
 • • Ziyaret sıklığı ve ziyaret süresi
 • • Çok şubeli işletmeler için ziyaretçi-şube hareketini izleme
 • • Müşteri duygu analizi
 • • Reyon, stand ya da bölüm ilgisi ve memnuniyet takibi
 • • Bölüm çalışanlarının müşteriye davranışlarının izlenmesi

Opthema RTFTS çözümünün en önemli avantajlarından biri işletmenin mevcut kamera altyapınısın kullanabilmesi ve bununla birlikte ciddi maliyet avantajı sağlamasıdır.


Daha Fazlası

Takip Sistemleri

Opthema Teknoloji laboratuvarlarında geliştirilmiş uyarı sensor grup kitidir. Farklı amaçlar için kullanılan, kaliteli sensorlar ile donatılmış CUBE, sizleri ortam bilgileri konusunda uyararak, verilerin istenilen ya da istenmeyen sınırlara ulaşması durumunda, mail, alarm, siren, SMS ya da tercih edilen başka bir yöntem ile uyarı göndermektedir.


C-Cube

Construction Cube

İnşaat ortamında sürekli kontrol altında tutulması gerekli olan ortam değerlerini ölçerek raporlar.

Ortamdaki gürültü, nem, sıcaklık, basınç vb. kavramların değerleri bazı durumlarda çok yüksek ya da çok düşük seviyeleri görerek konstrüksiyonun inşasına olumsuz etkileri bulunmakta, hatta çalışan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu tip verilerin düzenli ölçümlenmesi ve raporlanması, eşiklere ulaştığında bildirim üretmesi son derece önem arz etmektedir.

C-Cube aynı zamanda civarındaki personel sayımını ve takibini de yaparak iş verimliliğini artırmaktadır. C-Cube ölçüm yetkinlikleri;

 • • Ortam Sıcaklığı
 • • Nem
 • • Atmosfer Basıncı
 • • Partikül – Toz Sensörü
 • • Karbondioksit Sensörü
 • • Bluetooth alıcı ve vericisi
 • • Ses Seviyesi sensörü
 • • GPS Alıcısı
 • • Siren


Daha Fazlası

HS-Cube

Health & Security Cube

Çalışan sağlığının tehlikede ya da bazı dış etmenler tarafından tehdit altında olabildiği durumlarda ve ortamlarda Opthema HS-Cube üzerindeki sensorlar vasıtasıyla ortamı denetler ve daha önceden kararlaştırılmış mecralarla bildirim gönderir, verileri raporlar.
HS-Cube ölçüm yetkinlikleri;

 • • Ortam Sıcaklığı
 • • Nem
 • • Atmosfer Basıncı
 • • Partikül – Toz Sensoru
 • • Karbondioksit Sensoru
 • • Ses Seviyesi Sensoru
 • • Lazer
 • • Siren

  • Daha Fazlası